Inloggen is veranderd.

Lees er hier alles over en wat dit voor jou betekent.

Taal

Bezig met taal in de Bibliotheek

Voor wie?
Wie moeite heeft met lezen of schrijven, heeft steeds meer problemen in het dagelijks leven. In de Bibliotheek kun je terecht voor gratis hulp en advies. 

Wat ga je doen?
Je gaat beter leren lezen, schrijven en rekenen. Er zijn oefenprogramma’s op verschillende taalniveaus. Ook zijn er leuke, actuele boeken in eenvoudig Nederlands.

Een jaar taalles in twee mooie en ontroerende filmpjes.

Oogst

Een mooi moment. Vier taalcursisten schrijven als dank na een jaar taalles een brief aan hun vrijwilliger.

Onzichtbare beperkingen

Lammy leest zélf haar gedicht voor dat ze zélf geschreven heeft na haar taallessen.

Taalvrijwilliger, iets voor jou?

Je helpt mensen één op één of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schijven, rekenen of met de computer te werken. Neem contact op met jouw bibliotheek.

Doe de check

Cursus van Stichting Lezen en Schrijven

Iedere taalvrijwilliger krijgt een cursus aangeboden en werkt onder de hoede van de bibliotheek.

Naar Lezen en Schrijven